Desteklenen Projeler

TÜBİTAK-1501

“Modelleme ve Simülasyon Destekli Optimum Dielektrik Bariyer Deşarj (DBD) Prototip Sistem Geliştirilmesi: CO2 Ayrıştırma ve Oligomerleşme Reaksiyonlarında DBD Reaktörün Kullanımının Analizi” projesi ile başvurulmuştur.

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı

Tehlikeli Üretim Tesisleri,Test Düzenekleri,Laboratuvarlar İçin Modüler Uzaktan İzleme ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

TÜBİTAK - Ufuk 2020 Proje Yazdırma Hizmeti Desteği

TÜBİTAK’tan Ufuk 2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında Proje Yazdırma Hizmeti Desteği alınarak Ufuk 2020 KOBİ Aracı Programına başvurulmuştur.

Başvurulan Projeler

TÜBİTAK-1511

DENEYAP-2019-1 çağrısı kapsamında, sahip olduğumuz sensör, kontrol ve elektronik bilgisini uygulamaya dökmeyi amaçlayan okullar için milli yazılım ve donanımlı deney kiti geliştirilmesi projesine teklif verilmiştir.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 KOBİ Aracı Programı (Horizon 2020 SME Instrument)

*TÜBİTAK Proje Yazdırma Hizmeti Desteği alınmıştır.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı AR-GE Proje Desteği