Proses Kontrol.

KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı desteği ile, müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak üretilebilen

 • Tehlikeli Üretim Testleri,
 • Test Düzenekleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Sera ve Tarım Arazileri,
 • Balık Çiftlikleri ve
 • Her çeşit kontrol sistemi ihtiyacı olan kuruluşlar için kontrol sistemi projemiz 29 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

National Instruments cihaz ve yazılımları kullanarak özelleştirilebilen bir sistem olan AR&TeCS Uzaktan Kontrol Sistemi

 • Tehlikeli gaz/sıcaklık çıkışı olan plazma yakma/gazlaştırma sistemlerinde,
 • Santrallerde,
 • Uzay koşul testlerinde,
 • Patlama riski olan test düzeneklerinde,
 • Her türlü insan sağlığına zarar verebilecek ve uzaktan kontrol gerektiren uygulamalarda kullanılabilecektir.

AR&TeCS Uzaktan Kontrol Sisteminin sağlayacağı yararlar:

 • İnsan sağlığına zarar vermeden tamamen uzaktan kontrol  olanağı
 • Sistemin gerekli gördüğü koşullarda kendisini otomatik olarak kapatma özelliği
 • Süreci kayda alma ve alınan kaydı sonradan oynatabilme
 • Kalifiye ve kalibre donanım ve yazılım ile kaliteli ve güvenilir bir sistem sunma
 • Sürece tamamen hakim olma ve gerektiğinde anlık tepki olanağı sağlama
 • Sistem kullanımı konusunda gerekli eğitim ve raporları sağlama

Sisteme entegre edilebilecek algılayıcı ve diğer cihazlar:

 • Termokupllar (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W),
 • Rezistans Termometreleri (PT-50, PT-100, PT-100, Ni-100, Ni-200, Ni-500, Ni-1000),
 • Gaz sensörleri,
 • Basınç sensörleri,
 • Debimetreler,
 • Röle ile kontrol edilebilen anahtarlar, motorlar vs.,
 • Her çeşit akım / gerilim / dijital girdisi / çıktısı olan cihazlar

 

 

National Instruments, ni.com