DBD Projesi

Modelleme ve Simülasyon Destekli Optimum Dielektrik Bariyer Deşarj (DBD) Prototip Sistem Geliştirilmesi: CO2 Ayrıştırma ve Oligomerleşme Reaksiyonlarında DBD Reaktörün Kullanımının Analizi

AR&TeCS plazma uydu itki sistemleri ve plazma test sistemleri geliştirilmesi konusunda çeşitli projeler tamamlamış, plazma gazlaştırma konusunda da proje teklifleri vermiştir. DBD Projesi, TÜBİTAK 1501 çağrısı kapsamında, henüz bebeklik aşamasında olmasına rağmen çok çeşitli kullanım alanları bulan Dielektrik Bariyer Deşarj teknolojisine dayalı bir sistemin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla teklif edilmiştir. Projede AR&TeCS olarak plazma teknolojileri, kontrol ve otomasyon konularındaki yetkinliğin, yerli bilgi birikimi ve teknoloji kazanımına dönüştürülmesi esas alınmıştır.

Bu amaçla geliştirilecek olan DBD sistemi için, güncel literatürde nadiren rastlanan 2D akışkan plazma modelleme ve simülasyon çalışmaları da yapılacak ve bu konuda yüksek doğruluklu simülasyon yetkinliği ülkemize kazandırılacaktır. Ayrıca projede geliştirilecek sistemin performansı, günümüzde önemi özellikle Avrupa Birliği açısından giderek artan CO2 faydalanımı ve biyoyakıt eldesi konularında test edilecektir.   

DBD sisteminin aşağıdakileri içermesi planlanmaktadır.

  • Yerli DBD reaktörü
  • Yerli yüksek voltaj-yüksek frekans güç kaynağı
  • Yerli gaz besleme altsistemi
  • Yerli monitör/kontrol/test altsistemi