DenArKit Projesi 

 

Milli Yazılım ve Donanımlı Deney Kiti Geliştirilmesi

Deney kiti aşağıdakileri içerecektir:

  • Öğretim amacıyla geliştirilmiş mikrodenetleyici geliştirme kartı
  • İlgili arayüz modülleri
  • Sensör setleri
  • Açık kaynak kodlu yazılım
  • Kullanıcı arayüzü optimize edilmiş entegre geliştirme ortamı
  • Milli Eğitim programına uygun deney kurguları
  • Özgün tasarımlı deney aksesuarları

 

Deney kitinde kurgulanacak olan deneyler yerli değerler taşıyacak ve Milli Eğitim programına uygun olarak öğrencilere verilmesi istenen kazanımları gözetecektir. Her öğrenciyi mühendis/programcı olarak yönlendirmenin aksine, sadece Fen Bilimleri değil, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gibi diğer bütün dersler ile ilgili kazanımlar hedef alınmaktadır.

 

Deney kitinin hedefi Milli Eğitim programında öğrencilere verilmesi istenen kazanımları, eğiticilerin öğrencilere daha kolay ulaştırmasını sağlamak ve öğrencilerin eğlenerek güncel teknolojilere aşinalık kazanmasıdır. Mikrodenetleyici kartı ve deney aksesuarlarının yerli olarak geliştirilecek olmasının da cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağlaması hedeflenmektedir.