Sera ve Tarım Projeleri

Yürütülmekte olan projeler:

ARTECS Akıllı Sera Otomasyonu

2018 yılında KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında başarı ile tamamlanan Uzaktan İzleme ve Kontrol Projesi kapsamında geliştirilen CE Belgeli kontrol ünitesi ve yazılımı ile birlikte kazanılan bilgi birikimi ve deneyimden yararlanarak ARTECS Akıllı Sera Otomasyonu geliştirilmeye başlanmıştır. Geliştirilen sistemin test edilmesi için Ar&TeCS laboratuvarlarında küçük ölçekli bir sera kurulmuştur. Ayrıca gerçek boyutta testler için Ankara Bala’da 300 dönümlük tarım arazisi satın alınmıştır.

Türkiye’de tarım ve sera otomasyonu teknolojilerinin gelişmesi ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak için Milli ve Özgün çözüm üretmek adına ARTECS olarak çalışmalara başladık. Tarımda akıllı sistemlerin kullanılması ile birlikte ülkemizin Endüstri 4.0 ile birlikte Tarım 4.0’a ulaşması ile birlikte verimli ve kaliteli ürünler yetiştirilmesine katkıda bulunmak için ARTECS Akıllı Sera Otomasyonu geliştirilmektedir.

Akıllı Sera Otomasyonunun yazılımı CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) tarafından da kullanılan lisanslı LabVIEW Professional yazılımı kullanılarak geliştirilmektedir ve müşterilerin geliştirilen yazılımı kullanması için hiçbir lisans ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Donanım olarak yine CERN’de kullanılan National Instrument CompactRIO, CompactDAQ şasileri ve ilgili National Intstrument modülleri kullanılmakla birlikte daha düşük maliyetli çözümler de sunulmaktadır.

ARTECS Akıllı Sera Otomasyonu sayesinde iş gücü kullanımı ve iş kazaları en aza indirilebilecek ve tüm kontrolleri insan hatasına yer açmayacak şekilde otomatik olarak yapabilecektir. Böylece ürün kalitesi ve verimi standartlandırılmış bir şekilde her zaman en üst seviyede tutulabilecektir.

Proje kapsamında küçük ölçekli bir laboratuvarda aşağıda yer alan sensörler/aktüatörler kullanılarak deneyler yapılmakta olup bu deneylerin sonucunu anlatan bir makale de yayımlanacaktır. Laboratuvarımızda yer alan ve farklı değerlerin ölçülüp kontrol edilmesinde kullanılan proroip sistemimizde kullanılan ekipmanlar aşağıda listelenmektedir:

 • Sera içindeki ve dış ortamdaki sıcaklık Ölçümleri için termokupl ve PT-100’ler,
 • Aydınlatma için kullanılan ve özel olarak tasarlanan farklı şiddet ve dalga boylarında ışık vermemizi sağlayan LED’lerin ölçümleri için spektrometre,
 • Toprağın, ortamın ve dış ortamın nemini ölçmek için farklı özelliklerde nem sensörleri,
 • Besinin ve toprağın pH değerini ölçmek için pH sensörü,
 • Besinin elektriksel iletkenliğini ölçmek için EC sensörü,
 • Bitkinin büyüme hızını ölçmek için kızılötesi ve sonar mesafe sensörleri,
 • Ortamın basıncını ölçmek için basınç sensörleri,
 • Ortamdaki gaz değerlerini ölçmek için farklı gaz sensörleri,
 • Yağmurun şiddetini ölçmek için yağmur sensörleri,
 • Su ve besinin iletilmesi için motorlar,
 • Havalandırma için fanlar,
 • Şiddeti kontrol edilebilir LED’ler bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak eklenebilecek bazı ekipmanlar;

 • Gelen güneş ışığın enerjisini ölçmek için PAR sensörleri,
 • Rüzgarın yönünü ve hızını ölçmek için rüzgar sensörleri,
 • Besinin ötrofikasyon oranını ölçmek için fosfor ve nitrojen sensörleri
 • Gelen güneş ışığını ayarlamak için otomatik perdeler,
 • Ortam sıcaklığını kontrol etmek için açılır/kapanır camlar,
 • Ortam sıcaklığını kontrol etmek için gerekmesi durumunda ısıtıcı ve soğutuculardır.

Yukarıda verilen ekipmanların otomasyonu ve kontrolü için LabVIEW programı ve National Instruments modülleri kullanılmaktadır. Kullanıcı dostu olan ve profesyonel bir program olan LabVIEW ile yazılan kontrol sistemimiz insan etkileşimini en aza indirerek otomatik olarak sera kontrolü yapmamızı sağlamaktadır.