Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademisyenleri ve Öğrencileri ARTECS SusMedHouse serasını (8 Kasım 2022) tarihinde ziyaret etti. Ziyarette, heyete SusMedHouse projesi kapsamında geliştirilen teknolojiler ve SusMedHouse projesindeki uygulamaları hakkında detaylı teknik bilgiler verilmiştir.

Sera bölümleri (hidroponik, akuaponik, konvansiyonel ve Agro-PV) ziyaretleri sırasında yerinde gösterimle agro-robot, yeni büyüme ortamı denemeleri ve DSS geliştirme çalışmalarının sonuçları paylaşıldı.  Geliştirilen teknolojiler AI uygulamaları ile hasat, hastalık tahminleri geleceğin ziraat mühendislerinin ilgisini çekti.