AR&TeCS koordinatörlüğünde PRIMA 1.2.2. çağrısına 6 farklı ülkeden 7 ortak ile konsorsiyum oluşturularak “Akdeniz alanındaki sera ve yoğun bahçecilik için sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik” (Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture) çağrısına yapılan ve 42 başvuru arasından seçilen projemiz için “Grant Agreement” imzalanmıştır. Proje ile ilgili detaylı bilgi için: http://ar-tecs.com/prima-proje-basvurusu/