PRIMA Project Day, PRIMA projeleri etrafında yoğunlaşan kapsamlı, yüz yüze bir toplantıdır.

Farklı ülkelerden koordinatörleri iki amaç doğrultusunda bir araya getirecek: Akdeniz’in iki kıyısı arasındaki işbirliğini güçlendirirken, katılımcılar arasında ağ oluşturmayı teşvik etmek ve sinerjiyi geliştirmek; Projeyle ilgili önemli yönlere ilişkin değerli bilgiler sunmak ve PRIMA Sekreterliği ekibi ve Ulusal Finansman Ajansları ile etkileşimde bulunma fırsatı sağlamak, ilgili proje uygulama konularına ilişkin tartışmalar ve yenilikçi fikirlerin alışverişi için bir platform oluşturmak amacı ile düzenlenmiştir.
Tarih: 21 Kasım Yer: Sitges (Barselona) Artecs firması Susmedhouse projesi ile başarılı bir sunum gerçekleştirmiştir.