AR&TeCS koordinatörlüğünde PRIMA 1.2.2. çağrısına 6 farklı ülkeden 7 ortak ile konsorsiyum oluşturularak “Akdeniz alanındaki sera ve yoğun bahçecilik için sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik” (Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture) çağrısına yapılan başvurumuz, toplam 42 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanmıştır. Detaylı bilgi için: http://ar-tecs.com/prima-proje-basvurusu/