AR&TeCS koordinatörlüğünde PRIMA 1.2.2. çağrısına 6 farklı ülkeden 7 ortak ile konsorsiyum oluşturularak “Akdeniz alanındaki sera ve yoğun bahçecilik için sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirlik” (Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture) çağrısına yapılan toplam 42 başvurudan ikinci aşamaya başvurmaya hak kazanan 12 projeden biri olmuştur. 2. aşama proje başvurusu 16 Temmuz’da yapılmıştır. Detaylı bilgi için: http://ar-tecs.com/prima-proje-basvurusu/