Hızlı Kompostlama için Akıllı Biyoremediasyon

Biyolojik atıkların daha kontrollü ve çok daha kısa sürede biyolojik transformasyonla  yetiştirme ortamı, gübre ve yem gibi değişik amaçlı kullanılabilecek  kompostlara dönüştürecek proses ve reaktör geliştirmek için iFastComp projesi  WOLA (İspanya) ile müştereken başlatılmıştır. Projede WOLA’nın geliştirdiği sensörleri gerçek zamanlı yapay zeka ile etkin kullanacak  proses ve reaktör prototipi geliştirilecektir.