H2020 FETPROACT-EIC-07-2020 çağrı konusu kapsamında “Breakthrough zero-emissions energy storage and conversion technologies for carbon-neutrality” alt başlığına, çok çeşitli soğuk plazma prosesleri, plazma ortamına optimize katalizörler ve oksijen ayırıcı membran içeren PACultra projesi sunulmuştur. Proje amacı karbondioksit ve su kullanarak tek reaktörde yakıt eldesidir.

PACultra, aşırı yenilenebilir enerjiyi depolayan CO2 ve H2O’dan sıfır emisyonlu yakıtların yaygın olarak üretilmesini sağlamak için katalitik soğuk plazma prosesi içeren yüksek verimli karbon nötr teknolojiyi araştırmayı, geliştirmeyi ve laboratuvar ölçeğinde doğrulamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, farklı hedefler olarak (1) sentetik gaz ve (2) metanol / (doğrudan) DME üretimi, katalitik soğuk plazma reaktörlerinde araştırılacaktır. Dielektrik Bariyer Deşarjı, su soğutmalı Dielektrik Bariyer Deşarjı, Glow Deşarjı, Gliding Arc Deşarjı ve Rotating Gliding Arc soğuk plazma sistemleri, birçok farklı konfigürasyon ve kurulum ile karşılaştırılacaktır.

Farklı soğuk plazma ortamları için özellikle optimize edilmiş yeni katalizörler, ab inito modelleme yoluyla geliştirilecek ve birkaç yeni destek malzemesi ile birlikte kullanılacaktır. Ayrıca, reaktanların rekombinasyonunu önlemek için yenilikçi bir O2 çıkarma membranı kullanılacaktır.

CO2 dönüşümü >% 90 olarak öngörülmüş ve prosesin hedeflenen enerji verimliliği %60 olarak hedeflenmiştir. Bu şekilde PACultra, yenilenebilir enerjinin fazla bir kısmını kullanırken etkin yeni yaklaşımı ile karbon nötrlüğüne giden yolu açacaktır.