Ülkemizde TÜBİTAK 1501 çağrısı kapsamında “Modelleme ve Simülasyon Destekli Optimum Dielektrik Bariyer Deşarj (DBD) Prototip Sistem Geliştirilmesi: CO2 Ayrıştırma ve Oligomerleşme Reaksiyonlarında DBD Reaktörün Kullanımının Analiz” projesi başvurumuz desteklenmeye hak kazanmış ve TÜBİTAK ile sözleşme imzalanmıştır.